Jakie dokumenty będą potrzebne w samolocie ?

Posiadanie dokumentów podczas podróży samolotem jest absolutnie konieczne. Podczas lotów krajowych wystarczy dowód osobisty, ale do podróży za granicę niezbędny jest paszport, ewentualnie dowód osobisty do krajów Unii Europejskiej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca polskim obywatelom posługiwanie się ważnym paszportem przy wszystkich wyjazdach poza granicę Polski, również do krajów Unii Europejskiej, gdzie  obowiązuje umowa z Schengen, która umożliwia podróżowanie po wszystkich krajach UE nie tylko bez wizy, ale legitymując się jedynie dowodem osobistym. 

Paszport nie może być uszkodzony, ani zniszczony, no i oczywiście musi być ważny. Trzeba wziąć pod uwagę, że ważność paszportu musi wynosić co najmniej trzy miesiące jeśli wyjeżdżamy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale są też kraje ( Kenia, Egipt) , które wymagają ważności sześciu miesięcy od momentu przylotu.

Jeżeli podróżujemy z dzieckiem, to dla dziecka również będzie potrzebny paszport, lub dowód osobisty( strefa Schengen). Pamiętajmy, że ma to być osobny dokument dla dziecka, gdyż  dziecko nie może korzystać z dokumentów rodziców, nawet jeśli jest „wpisane” do paszportu. Do wyrobienia paszportu dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze trzynastu lat potrzebna jest zgoda obojga rodziców, a powyżej trzynastego roku wystarczy tylko zgoda jednego z rodziców. Taki paszport jest ważny przez pięć lat, a paszport dla małego dziecka do lat pięciu, zachowuje ważność tylko przez dwanaście miesięcy. Jeśli dziecko legitymuje się ważnym paszportem lub dowodem  osobistym, to traktowane jest to jak zgoda rodziców na jego  podróż.

Przed wyjazdem dobrze też sprawdzić jakie przepisy dotyczące procedur podróżowania z dzieckiem obowiązują w kraju do którego lecimy, pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów. 

Do wjazdu na teren obcego państwa oprócz dokumentu tożsamości potrzebna jest też wiza, czyli pisemne pozwolenie wjazdu. Do krajów Unii Europejskiej można wjeżdżać  bez wizy ( układ z Schengen) , jest też wiele krajów z którymi dwustronne lub jednostronne umowy znoszą obowiązek wizowy. Przed wyjazdem trzeba koniecznie sprawdzić, czy wiza będzie nam potrzebna. Nie zapominajmy tez o krajach przez które przejeżdżamy- do nich też mogą być wymagane tak zwane wizy tranzytowe. Wizy załatwiamy osobiście na terenie przedstawicielstw dyplomatycznych. Wizy potrzebne są również dla podróżujących pod naszą opieką dzieci .Wizy nie są zazwyczaj osobnym dokumentem, najczęściej są to druki wklejane lub wbijane do paszportu, tak więc powinniśmy mieć przy sobie paszport  z ważną wizą lub wizami.

Następnym niezbędnym dokumentem jest bilet lotniczy i  karta pokładowa.  Dziś bilety lotnicze nie muszą mieć papierowej formy, wystarczy znać tak zwany kod rezerwacji lub numer elektroniczny biletu lotniczego. Taka forma rezerwacji bardzo ułatwia i przyspiesza odprawę na lotnisku.

Ważnym dokumentem, choć nie zawsze niezbędnym w podróży lotniczej jest tak zwany voucher hotelowy. Jeśli dostajemy go mailem ( tak jest zawsze w przypadku korzystania z serwisu eSky ) , trzeba go koniecznie wydrukować i mieć przy sobie jako poświadczenie opłaty hotelu. Po okazaniu tego wydruku na miejscu otrzymamy klucz do pokoju hotelowego.

Trzeba pamiętać, że czasem potrzebne są jakieś ekstra dokumenty, w zależności od kraju do którego się wybieramy i w zależności od naszych indywidualnych  sytuacji życiowych. Na przykład w krajach tropikalnych  często potrzebne są zaświadczenia o przebytych szczepieniach, a dla podróżujących z nami zwierząt potrzebny jest specjalny paszport i zaświadczenia od weterynarza. Zdarza się, że kobiety ciężarne mogą zostać poproszone o zaświadczenie wydane przez lekarza zezwalające na odbycie lotu ( zwłaszcza długiego) .

Jeśli chcemy podróżować bezpiecznie, to koniecznie  w naszych dokumentach podróżnych  powinna znaleźć się  polisa ubezpieczeniowa od sprawdzonego ubezpieczyciela.

Kategorie: Poradnik podróżnika,